Odkrijte, kako ljudje razmišljajo

Napreden način profiliranja

Miselna naravnanost posameznika določa njegove občutke in dejanja. Vaša miselnost določa, kako ocenjujete stvari, kaj opazite in kaj spregledate. Od tega pa so odvisni tudi vaši rezultati.

MindSonar® je odlično orodje takrat, ko so pomembni ljudje in rezultati.

doseganje-rezultatov-z-mindsonar

Zakaj je MindSonar® drugačen od ostalih psiholoških meritev?

Je kontekstualen

MindSonar® meri, kako ljudje razmišljajo v določeni situaciji, in ne, kdo so, vedno in povsod

Je izredno natančen

MindSonar® meri na tisoče stilov razmišljanja, ne le nekaj najbolj pogostih vrst

Se prilagaja posamezniku

MindSonar meri miselne stile, ki so specifični za organizacijo, in ne splošne predloge

Je profesionalen

MindSonar® profil lahko razlagajo samo usposobljeni MindSonar® strokovnjaki in ne vsakdo

MindSonar® uporabljajo …

MindSonar® je uporaben na vseh področjih, kjer uspešni posamezniki stremijo k nenehnem izboljševanju samega sebe in preseganju meja lastne uspešnosti. Uporabljajo ga predvsem generalni direktorji, kadroviki, poslovneži, svetovalci, coachi, timski coachi in vodstveni kadri.

MindSonar® je na voljo izključno prek mreže certificiranih strokovnjakov – MindSonar® Professional. Na ta način zagotavljamo visok nivo strokovnosti izvedbe in razlage MindSonar® profilov.

kadroviki

vodje

direktorji

svetovalci

coachi

poslovneži

MindSonar® uporabljajo …

kadroviki

vodje

direktorji

svetovalci

coachi

poslovneži

MindSonar® je uporaben na vseh področjih, kjer uspešni posamezniki stremijo k nenehnem izboljševanju samega sebe in preseganju meja lastne uspešnosti. Uporabljajo ga predvsem generalni direktorji, kadroviki, poslovneži, svetovalci, coachi, timski coachi in vodstveni kadri.

MindSonar® je na voljo izključno prek mreže certificiranih strokovnjakov – MindSonar® Professional. Na ta način zagotavljamo visok nivo strokovnosti izvedbe in razlage MindSonar® profilov.

Naročite MindSonar® profiliranje

Testirajte sebe

Spoznajte, kako razmišljate v določenih situacijah, in pridobite podroben Mindsonar® recept, ki natančno pokaže, katere korake morate narediti za uspeh.

Testirajte zaposlene

Ko veš, kako pristopiti k posamezniku, ko veš, kaj ga motivira in žene, s kom dobro sodeluje, je vloga vode, HR managerja veliko lažja in rezultati veliko boljši.

Postanite MindSonar Professional

Opravite certificiranje za Mindsonar® Professional in osvojite znanje, s katerim posameznikom in skupinam znate razložiti kako razmišljajo, kaj jih naj spremenijo, da dosežejo svoje cilje.

MindSonar® je napreden način profiliranja

  • MindSonar® NI osebnostni test. MindSonar® ljudi ne zapira v ”osebnostne škatle.”

  • V različnih situacijah razmišljate drugače, zato so vaši odgovori prilagojeni različnim situacijam.

  • Ne glede na to, kaj pravijo o vas, ste veliko več

Razlagajo ga izključno strokovnjaki

  • MindSonar® je na voljo izključno preko mreže certificiranih strokovnjakov.

  • Kombinacija izpopolnjene meritve in usposobljenega strokovnjaka daje rešitvam MindSonar® edinstveno moč.

  • Za pridobitev te kvalifikacije so strokovnjaki opravili certifikacijsko usposabljanje za MindSonar® in uspešno opravili izpit.

Razrešite svoje izzive z uporabo MindSonar®

Izraz MindSonar® uporablja sonarsko tehnologijo kot analogijo. Sonar nam pokaže predmete, ki jih ne moremo videti z opazovanjem vodne površine, za natančno razumevanje narave teh predmetov pa je potreben strokovnjak.

Konflikti so v organizacijah dokaj pogost pojav, nastanejo pa zaradi nezdružljivih ciljev, misli in čustev v posamezniku ali med člani, v skupini ali organizaciji. Največ konfliktov, s katerimi se srečajo zaposleni, je povezanih z vlogami in njihovimi značilnostmi. Konflikt vloge se pojavi, ko je posameznik izpostavljen močnemu pritisku zaradi neusklajenosti nalog oziroma pričakovanj.

Učinkovitost dela je odvisna od številnih dejavnikov delovnega potenciala, kot so fizične sposobnosti, mentalne sposobnosti, izobrazba, delovne izkušnje in seveda značilnosti organizacije. Ocenjevanje učinkovitosti delavca pa se bolj specifično navezuje na doseganje rezultatov oz. ciljev organizacije, učinkovito komuniciranje, izvrševanje delovnih nalog, organizacijska znanja in veščine, odločanje, načrtovanje in organizacijo dela, reševanje težav, produktivnost in prevzemanje odgovornosti.

Donosnost podjetja merimo s kazalniki donosnosti sredstev in donosnosti kapitala. Če bo vaše podjetje uspešnejše od drugih na trgu, si boste utrdili položaj na njem, vaše podjetje bo raslo in lahko boste več zaposlovali.

Pomemben vidik uporabniške izkušnje, tako za vaše stranke kot tudi za vaše podjetje, je reševanje pritožb in reklamacij. Tukaj je pomembno, da se zavedate, da kupci razumejo napako in ne pričakujejo, da ste popolni. Pomeben jim je vaš odnos, ki ga imate do njihovih težav, in način kako jih boste rešili. Ste vedeli, da je pritožba kupca tudi priložnost za prodajo?

Komunikacija je eden ključnih karakteristik dobih medosebnih odnosov in če ne gradite na tem, da jo nenehno izboljšujete, boste težko ohranili dobre odnose z vašimi strankami in tudi znotraj podjetja. Lahko pride tudi do konfliktov, ki so posledica slabe komunikacije, ki je prisotna že dalj časa in jo sproži določen dogodek.

Želje se vam uresničijo, če jih spremenite v cilje. Ko točno vemo, kaj želimo, lahko tako začrtamo pot do cilja in se začnemo pomikati proti rešitvi. Z začrtanjem  ciljev podjetja ste že korak bližje nagradi, vendar morate svoje cilje prenesti tudi na vaše zaposlene, da bodo tudi oni sodelovali pri doseganju le teh. Vendar pa se tukaj poraja vprašanje kako doseči, da bodo vsi zaposleni sledili vašim ciljem in jih tudi dosegali.

Kontaktirajte nas in
dogovorili se bomo za sestanek!

Naročite se na MindSonar® e-novice