MindSonar® Level 1 certificiranje

Jezikovno vplivanje na poslovne rešitve

Dvodnevno 12-urno usposabljanje s certifikatom

Jezik in način njegove uporabe lahko pomembno vplivata na uspeh poslovnih rešitev. Z uporabo vplivnega jezika lahko zaposlene vključimo in jih motiviramo k boljšim rezultatom.

Datumi certificiranja:
6. in 13. junij

Lokacija:
Online

Termin:
9:00 – 14:00

Cena:
497 € early bird do 20. 5. 2023
(nato se cena dvigne na 797 €)

Prva stopnja certifikacije za uporabo MindSonar profilnega orodja in pridobitev znanja za razumevanje različnih mindsetov posameznikov (kognitivna raznolikost) in njihovih vrednot.

Poznavanje raznolikosti v načinu razmišljanja je ključnega pomena za doseganje dobrih poslovnih rezultov.

Prva stopnja certifikacije za uporabo MindSonar profilnega orodja in pridobitev znanja za razumevanje različnih mindsetov posameznikov (kognitivna raznolikost) in njihovih vrednot.

Poznavanje raznolikosti v načinu razmišljanja je ključnega pomena za doseganje dobrih poslovnih rezultov.

MindSonar® strokovnjaki

Pod vodstvom strokovnjakov za jezik iz Velike Britanije in Slovenije, Iana Clarka in Gabra Marolta, boste spoznali, kako razvozlati samega sebe, vaš produkt/storitev in ciljni trg.

Prejeli boste poročilo Mindsonar (miselni slog in vrednote), 1-urno coachinga s trenerji ter spoznali, kako uporabiti najpogostejše vzorce jezika in vedenja v vašem poslu.

Ian Clarke

MindSonar® glavni Trainer in vodja iz Velike Britanije

Ian Clarke je direktor v skupini za kadrovske rešitve, vodja podjetja MindSonar® UK in vodja za usposabljanje vodenja. Ian omogoča učenje vodilnim kadrom in podjetnikom, osredotoča se na razvoj podjetja, upravljanje sodelavcev in komunikacijske veščine. Je svetovalec za jezik in vedenje ter usposobljeni distributer in trener za MindSonar® v Združenem kraljestvu.

Gaber Marolt

Gostitelj, vodja MindSonar® Slovenija and Hrvaška

Gaber Marolt, ustanovitelj NLP centra, ki že 10 let prenaša znanje NLP-ja posameznikom in podjetjem. Kot trener trenerjev je odličen mentor za nove predavatelje, tako na področju NLP-ja kot poslovanja. Je član mednarodnih NLP federacij INLPTA, ANLP in Slovenskega združenja coachov.

Prepoznaval je dobra orodja in poslovne priložnosti, ter tako postal prva oseba, ki se je izobraževala za uporabo orodja MindSonar v Sloveniji in na Balkanu. Je tudi avtor knjige Učenje in izobraževanje z manj stresa.

Ian Clarke

MindSonar® glavni Trainer in vodja iz Velike Britanije

Ian Clarke je direktor v skupini za kadrovske rešitve, vodja podjetja MindSonar® UK in vodja za usposabljanje vodenja. Ian omogoča učenje vodilnim kadrom in podjetnikom, osredotoča se na razvoj podjetja, upravljanje sodelavcev in komunikacijske veščine. Je svetovalec za jezik in vedenje ter usposobljeni distributer in trener za MindSonar® v Združenem kraljestvu.

Gaber Marolt

Gostitelj, vodja MindSonar® Slovenija and Hrvaška

Gaber Marolt, ustanovitelj NLP centra, ki že 10 let prenaša znanje NLP-ja posameznikom in podjetjem. Kot trener trenerjev je odličen mentor za nove predavatelje, tako na področju NLP-ja kot poslovanja. Je član mednarodnih NLP federacij INLPTA, ANLP in Slovenskega združenja coachov.

Prepoznaval je dobra orodja in poslovne priložnosti, ter tako postal prva oseba, ki se je izobraževala za uporabo orodja MindSonar v Sloveniji in na Balkanu. Je tudi avtor knjige Učenje in izobraževanje z manj stresa.

Kaj boste pridobili?

Pridobite certifikat MindSonar Level 1 in znanje o tem, kako spodbujati zavzetost zaposlenih s prepoznavanjem miselnosti in kognitivnih vzorcev svoje ekipe. Naučite se, kako motivirati svojo ekipo z jezikom vplivanja in pomagati svoji ekipi in podjetju, da se okrepita z manj trenji pri vodenju.

Kognitivna raznolikost je nov pristop v poslovanju, ki je prinesel odlične rezultate pri številnih znanih projektih v zgodovini, kot lahko preberemo v knjigi Mathew Syed’s Rebel ideas. Razumevanje in merjenje kognitivne raznolikosti je verjetno najučinkovitejši pristop, ki ga MindSonar prinaša kot spletno orodje za profiliranje in niz merljivega znanja, ki ga boste pridobili na tem dvodnevnem certifikacijskem dogodku.

Kaj boste pridobili?

Pridobite certifikat MindSonar Level 1 in znanje o tem, kako spodbujati zavzetost zaposlenih s prepoznavanjem miselnosti in kognitivnih vzorcev svoje ekipe. Naučite se, kako motivirati svojo ekipo z jezikom vplivanja in pomagati svoji ekipi in podjetju, da se okrepita z manj trenji pri vodenju.

Kognitivna raznolikost je nov pristop v poslovanju, ki je prinesel odlične rezultate pri številnih znanih projektih v zgodovini, kot lahko preberemo v knjigi Mathew Syed’s Rebel ideas. Razumevanje in merjenje kognitivne raznolikosti je verjetno najučinkovitejši pristop, ki ga MindSonar prinaša kot spletno orodje za profiliranje in niz merljivega znanja, ki ga boste pridobili na tem dvodnevnem certifikacijskem dogodku.

Zakaj je to pomembno danes?

Jezik in razumevanje njegove uporabe lahko bistveno vplivata na uspešnost poslovnih rešitev.
Tukaj je nekaj načinov, kako lahko jezik vpliva na poslovne rešitve:

Zaposlovanju

Zavzeti zaposleni so čustveno vpeti v svoje delo ter čutijo smisel in izpolnitev pri svojem delu, kar vodi k večjemu zadovoljstvu pri delu in zvestobi.

Motiviranju ekipe

Motivirani zaposleni so bolj produktivni, inovativni in predani doseganju ciljev. Prav tako je bolj verjetno, da bodo ostali v podjetju, kar zmanjšuje fluktuacijo in s tem povezane stroške.

Učinkoviti komunikaciji

Učinkovita komunikacija je ključnega pomena za uspeh vsake poslovne rešitve. Jezik, ki se uporablja v komunikaciji, lahko olajša ali ovira razumevanje rešitve. Zato je treba uporabljati jasen in jedrnat jezik, ki ga zlahka razumejo vse vključene zainteresirane strani.

Blagovna znamka

Jezik ima ključno vlogo pri oblikovanju identitete blagovne znamke. Jezik, ki se uporablja v poslovnih rešitvah, mora biti skladen z vrednotami in osebnostjo blagovne znamke, saj lahko vpliva na to, kako jo stranke dojemajo.

Lokalizacija

Poslovne rešitve je treba prilagoditi kulturnemu in jezikovnemu kontekstu ciljne skupine. S prilagajanjem jezika lokalnim razmeram lahko izboljšate sodelovanje s strankami in povečate verjetnost uspeha.

Zaposlovanje in ohranjanje zaposlenih

Poznavanje razmišljanja ljudi in vplivanje na prave ljudi, da se odločijo za določeno vlogo, ter odvrnitev napačnih ljudi zmanjšuje stroške časa in virov.

Preprečevanje napak

Zmanjševanje napak in zmot pomeni razumevanje in izkoriščanje pravilnih vzorcev razmišljanja in vpliva komunikacije, ki bodo preprečevali katastrofe in podpirali rast ter preprečevali omejeno racionalnost in konflikte.

Za zaključek naj povem, da ima jezik ključno vlogo pri uspešnosti poslovnih rešitev. Zato morajo podjetja upoštevati vpliv jezika in vedenja ter kako nanj vplivati in ga ustrezno uporabiti za doseganje svojih ciljev.

Celotno izobraževanje je praktično usmerjeno s poudarkom na izkustvenem učenju.
To znanje vam bo koristilo tako v vašem poslovnem svetu kot tudi v osebnih odnosih.

Pričakujete veliko »AHA« trenutkov in vzklikov »Zdaj jo/ga razumem.«

Naučili se boste:

razumeti in prepoznati 5 metaprogramov (vzorcev razmišljanja), ki vodijo naš način vedenja in odzivanja v različnih situacijah

razumeti in uporabiti Gravesove kategorije vrednot

uporabljati MindSonar orodje zase in za svoje sodelavce.

Mnenja MindSonar uporabnikov

Mindset ni fiksna perspektiva. To je kontekstualno. Prilagodi se okoliščinam. Razumevanje miselnosti posameznika ali ekipe v kontekstu je vpogled v to, zakaj stvari že gredo dobro in, kar je pomembno, kako bi lahko bile še boljše.

Charlie Cooper

MindSonar je enostavno orodje, ki trenerjem in svetovalcem pomaga pridobiti vpogled v kritične elemente razmišljanja ljudi. Priporočam ga NLP strokovnjakom kot podporno tehnologijo za njihovo delo tako s posamezniki kot v organizacijah.

Robert Dilts

MindSonar je izjemno koristen pri hitrem prepoznavanju razlogov za frustracije posameznikov in zagotavljanju orodij, ki jim omogočajo boljše rezultate. Druga profiliranja določajo arhetipe, MindSonar pa ponuja izmerjene komponente dejanske miselnosti posameznika skupaj z njegovimi vrednotami.

Cory Nott